WERKDAG

21 mei - VRIJWILLIGERS WERKDAG

Elke 3e zaterdag van de maand

VRIJWILLIGERS WERKDAG

Op de vrijwilligerswerkdagen, altijd op de derde zaterdag van de maand, doen we veel verschillende dingen die te maken hebben met het onderhoud van het terrein en de gebouwen. Een week van tevoren wordt er bepaald wat er gedaan moet worden aan groenonderhoud.

Verder staan er altijd opruimwerkjes en herstelklussen op het programma. Sommige klussen zijn seizoensgebonden , b.v. snoeien, of plantjes verspenen of de sloot leeghalen, bladharken. Andere taken moeten elke maand aandacht krijgen, zoals het herstellen van de takkenrillen en controle op onveilige situaties en herstel daarvan bij alle speelaanleidingen.

We beginnen de werkdagen altijd om 10 uur met koffie / thee en wat lekkers en werken als dat nodig is door tot 15 uur. Om 12:15 uur is er een pauze incl heerlijke lunch (met indien mogelijk ingredienten van eigen bodem).

Kom jij ons helpen? Graag even opgeven via bert.metselaar@kpnplanet.nl