Disclaimer

Stichting Speelhof Hoogerzael (registratie Kamer van Koophandel nr 20150909), hierna te noemen de stichting, geeft u toegang tot onze website www.speehofhoogerzael.nl (“de Website”). De stichting behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De stichting spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Het getoonde aanbod, vermelde prijzen en activiteiten op de website worden vermeld zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Aanbod, vermelde prijzen en activiteiten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de stichting.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met de stichting. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de stichting nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de stichting. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de stichting, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Voor vragen en klachten wendt u zich tot het bestuur: secretariaat@speelhofhoogerzael.nl