Vrijwilligers

Heeft u ook interesse om bij ons op het Speelhof vrijwilligerswerk te gaan doen? Via het contactformulier op de pagina 'Algemene informatie en Contact" kunt u inlichtingen vragen en wensen kenbaar maken.

 

Organisatie  Stichting Speelhof Hoogerzael

Hoe is onze stichting georganiseerd ?

Welke vrijwilligers zijn er bij ons actief ?

 • Bestuur
  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester (vacant)
  • 4 Algemene bestuursleden

 • Beheer - toezichthouder (vacant)

1 of 2 personen die de dag- dagelijkse gang van zaken op het speelhof begeleiden, toezicht houden op het terrein en minimaal 5 dagdelen per week aanwezig zijn.

Inschatting tijdsbelasting : 15 uur per week met name in de maanden maart tot en met oktober

 • Coördinator educatie

1 of 2 personen die de coördinatie hebben over alle educatieve activiteiten. De activiteiten zijn op te splitsen in: 

- natuur projecten, veldonderzoek, ed.
- schooltuinbegeleiding

Inschatting tijdsbelasting :  8 á 10 uur per week  met name in de maanden maart tot en met oktober.

 • Coördinator onderhoud

1 of 2 personen die  de coördinatie hebben over alle onderhoud op het  terrein van het speelhof. Het onderhoud is op te splitsen in 

- onderhoud groen
- onderhoud materiaal

Inschatting tijdsbelasting : 8 á 10 uur per week met name in de maanden maart tot en met oktober.

 • Gastvrouw/heer paviljoen

             7 a 8 personen die op basis van een afgesproken rooster aanwezig zijn in het 

             paviljoen en de bezoekers ontvangen. Verdere taken zijn :

             - verzorgen van koffie/thee/limonade ed. en deze verkopen

             - aankleden en schoonhouden van het paviljoen

             - begeleiden van bezoekers en eventuele huurders

            Inschatting tijdsbelasting ongeveer 1 dagdeel per week of 14 dagen.

 • Medewerker educatief

5 a 6 personen die educatieve activiteiten begeleiden en helpen organiseren. Educatieve activiteiten zijn op te splitsen in 

- natuur projecten, veldonderzoek ed.
- schooltuinbegeleiding

Inschatting tijdsbelasting : 3 tot 4 uur per week met name in de maanden maart tot en met oktober.

 • Medewerker beheer

5 a 6 personen die het onderhoud van het terrein als taak hebben. Onderhoud is onder te verdelen in :

- onderhoud van groen
- onderhoud materiaal (waaronder paviljoen)

Inschatting tijdsbelasting : 4 á 6 uur per maand met name in de maanden maart tot en met oktober.

 

 • Medewerker evenementen

5 a 6 personen die bij evenementen incidenteel helpen met het organiseren en/of begeleiden van een evenement op het terrein. Evenementen zullen enkele keren per jaar plaats vinden.

Inschatting tijdsbelasting : 8 tot 10 uur per jaar

 • Webmaster

1 of 2 personen die de kennis en vaardigheid hebben om een informatieve en aantrekkelijke webpagina te bouwen en regelmatig te onderhouden. De webpagina is het visite kaartje voor het speelhof en derhalve is de wens dat deze wekelijks / maandelijks zal worden onderhouden en aangevuld met informatie, foto's ed.

Inschatting tijdsbelasting : 2 uur per week