Bodemdiertjes

Vanaf april, afhankelijk van de temperatuur. Kinderen gaan zoeken naar diertjes die op of in de grond leven (vliegende insecten doen niet mee)    en voeren de opdrachten uit die op de kaart staan.

kist met 2 zoekkaarten, 2 opdrachtkaarten, antwoordbladen, potloden, 10 loeppotjes, bakjes voor bodemdiertjes

Prijs: € 10,- per kist geschikt voor 8 tot 10 kinderen (twee groepjes)