Leskist: Hommels – wat is buzzen

Vanaf april. Kinderen zoeken op het terrein naar hommels. Deze insecten laten zich meestal dicht benaderen en kunnen met de handloepjes beter bekeken worden.

kist met 10 handloepjes, 5 zoekkaarten, opdrachtkaarten + antwoordblad, en potloden. Plus 1 microscoop (onder toezicht)

Prijs: € 10,-  per kist voor 10 kinderen 

Bestellen lesbrief KNNV mogelijk