Leskist: Libellen – flitsende vliegers

Vanaf juni. Kinderen gaan aan de waterkant op zoek naar libellen om ze te observeren. Aan de hand van zoekkaarten en/of lesbrief proberen de kinderen de namen van de libellen te weten te komen. Ook kan een

(dode) libel onder de microscoop bekeken worden.

kist met 2 loeppotjes met (dode) libel,  2 zoekkaarten, potloden,          2 opdrachtkaarten en antwoordblad

Prijs: € 5,- per kist voor 10 kinderen (2 groepjes van 5)

Bestellen lesbrief KNNV mogelijk.