Slakken

Vanaf april (afhankelijk van temperatuur en vochtigheid). Kinderen gaan op zoek naar verschillende soorten slakken en voeren de opdrachten uit die op de kaart staan.

kist met 10 handloepjes, 2 zoekkaarten, bakjes voor slakken, potloden, 2 opdrachtkaarten en antwoordbladen.

Prijs: € 10,-  per kist voor 10 kinderen (twee groepjes)

Bestellen lesbrief KNNV mogelijk.