Vlinders; vrolijke vrije vlinders

Vanaf juni. Kinderen gaan op zoek naar vlinders en proberen aan de hand van de zoekkaarten de diertjes te herkennen en de opdrachten uit te voeren.

kist met 5 zoekkaarten, 5 opdrachtkaarten +antwoordblad en potloden.

Prijs: € 7,50  per kist voor 10 kinderen

Bestellen lesbrief KNNV mogelijk.