hoogerzael

Welkom!

Waar?

Speelhof Hoogerzael ligt aan het Seispark, tussen de Sandberglaan en de Seisweg in de wijk De Griffioen. Het gehele terrein is openbaar toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang.  

 

Wat?

Het Speelhof bestaat sinds 2010. Anderhalve hectare braakliggend bouwland dat eerst bestemd was als parkeerterrein, werd door vrijwilligers omgetoverd tot een unieke speelomgeving voor jonge en oudere kinderen. Een waterspeeltuin, een woest ravotbos en een grote speelweide met picknicktafels nodigen uit tot onbezorgd en vrij spelen. Een groot deel van het terrein is bestemd voor schooltuinen, ook zijn er veel verschillende soorten fruitbomen aangeplant. Het park, de bomen, struiken, het gras, de slootkanten en de oevers worden ecologisch beheerd met veel bloemen en schuilplaatsen voor dieren. Een groot paviljoen met een keukenvoorziening biedt ruimte aan groepen tot ca. 20 personen. In het paviljoen worden (tijdens openingsuren) drankjes en ijs verkocht. Het paviljoen is ook te huur voor bijeenkomsten en kleinschalige evenementen.

 

Ontstaan

De naam Hoogerzael verwijst naar een buitenplaats die tot in de 18e eeuw in deze omgeving heeft bestaan. Nadat de gebouwen waren gesloopt waren nog tot 1944 resten van waterpartijen in het terrein herkenbaar. In begin van deze eeuw maakte de gemeente Middelburg hier plannen voor de bouw van woningen en later de aanleg van een parkeerterrein. Buurtbewoners in de wijk De Griffioen verenigden zich in het initiatief om in plaats hiervan een natuurspeelterrein in te richten. Naar een ontwerp van landschapsarchitect Jos Willemsen realiseerde een grote groep vrijwilligers Speelhof Hoogerzael met steun van fondsen, particulieren en de gemeente Middelburg.

 

Vrijwilligersorganisatie

Speelhof Hoogerzael is een stichting. Het bestuur telt 8 leden. Vergaderingen vinden 1 x per maand plaats. Betaalde krachten zijn de terreinbeheerder en de educatief medewerker. Verder wordt alle werk verricht door vrijwilligers. En er is veel werk! Dus nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Meld je aan en dan nemen wij contact met je op voor een kennismaking!

Zonder vrijwilligerswerk kan Hoogerzael niet bestaan. Er hangt ook veel van af: op een drukke zomerdag maken tientallen mensen tegelijk gebruik van het terrein. Dat vergt begeleiding, gastheerschap en onderhoud.  Vrijwiligerswerk bij Speelhof Hoogerzael is daarom niet vrijblijvend. Maar vrijwilligers kunnen hun werk alleen doen met goede ondersteuning en duidelijke afspraken. Die leggen we vast in een overeenkomst. Vrijwilligers worden gefaciliteerd in hun taken, ze zijn tijdens hun werkzaamheden verzekerd, en ze hebben inspraak in organisatie van hun werk en van de activiteiten.

 

Integriteit

“Iedereen doet mee. We houden rekening met elkaar en met de ander.”

In Speelhof Hoogerzael is plaats voor iedereen. Samen zorgen we voor een fijne en open sfeer om te spelen, te ontspannen en te leren. Een open sfeer betekent ook niet dat iedereen altijd kan doen wat zij of hij wil. Dat gaat ten koste van anderen. Samen letten wij actief op veiligheid, eerlijkheid, ruimte en respect voor elkaar. Wij treden op tegen onverdraagzaamheid, pesten, intimidatie, vernieling en agressie. Daarvoor hebben wij spelregels opgesteld die voor iedereen leesbaar en duidelijk zijn.

Grensoverschrijdend gedrag, van bezoekers of vrijwilligers, wordt niet getolereerd. Klachten daarover kan iedereen inbrengen bij het bestuur. Hiervoor is een klachtenregeling opgesteld. Grensoverschrijdend gedrag van bezoekers of vrijwilligers kan leiden tot het ontzeggen van de toegang, bij vrijwilligers tot schorsing of beëindiging van de overeenkomst. Het bestuur kan besluiten tot melding of aangifte bij de politie.

 

Steun en donaties

Veel mensen zijn enthousiast over Speelhof Hoogerzael. We zijn daar erg blij mee. Niet iedereen kan of wil zijn enthousiasme omzetten in praktisch vrijwilligerswerk. Maar ook op andere wijze kun je het Speelhof steunen: je kunt vriend worden of je kunt een donatie doen. De Stichting Speelhof Hoogerzael is een ANBI-erkende instelling.

 

Veiligheid

In het Speelhof kunnen kinderen doen wat op heel veel plekken niet meer kan: onbezorgd spelen, rennen, rommelen en ravotten. Wij denken dat kinderen op die manier veel leren en veel ontdekken. Kinderen genieten er in elk geval ontzettend van. Om deze reden zijn er geen hekken of afzettingen, en heel weinig regels, behalve: rekening houden met elkaar, en niet moedwillig dingen stuk maken. Speelhof Hoogerzael is ook geen speeltuin, er is geen toezicht. Ouders of verzorgers zijn hiervoor verantwoordelijk. Het terrein is altijd ‘open’ d.w.z. toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang. Het water op het terrein is speelwater en géén zwemwater; het is hiervoor niet goedgekeurd. Echter, alle speeltoestellen voldoen aan de AKI-veiligheidsregels (TÜV) [document volgt] en worden geregeld geïnspecteerd.

Hoogerzael
Hoogerzael
Hoogerzael
Hoogerzael
Hoogerzael
Hoogerzael
hoogerzael
hoogerzael
Hoogerzael
hoogerzael