Stichting Speelhof Hoogerzael heeft een ANBI status, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving hieromtrent zijn we, naast de reeds op de website gepubliceerde gegevens, verplicht duidelijkheid te geven omtrent verschillende zaken.

Hieronder het ‘standaardformulier’ met alle benodigde ANBI gegevens.

Hierin staan het RSIN nummer, onze doelstellingen, hoofdlijnen van het actuele beleidsplan, beloningsbeleid en verslag van activiteiten.

De balans en staat van baten en lasten en de statuten staan onder het kopje ‘jaarverslagen en statuten’ onder het gelijknamige kopje op deze website.

 

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen – standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z3fol