Stichting Speelhof Hoogerzael heeft een ANBI status, een Algemeen Nut Beogende Instelling

 

Om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving hieromtrent zijn we, naast de reeds op de website gepubliceerde gegevens, verplicht duidelijkheid te geven omtrent verschillende zaken. Zie hiervoor bijgevoegd document.

Gegevens omtrent bestuur (bestuurssamenstelling) en jaarverslagen zijn te vinden in de gelijknamige alinea’s op de website.

RSIN / fiscaalnummer: 8205.53.839.