Privacyverklaring Stichting Hoogerzael

Door het gebruik van deze webiste laat u diverse persoonsgegevens achter. De volgende gegevens worden verwerkt en electronisch opgeslagen:

  • Naam, woonadres, postcode en woonplaats;
  • Telefoonnummer;
  • Email-adres;
  • Bankrekeningnummer

Stichting Hoogerzael is de verwerkingsverantwoordelijke van deze gegevens. Zij ontvangt en verwerkt persoonsgegevens van gebruikers van deze website zorgvuldig en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat houdt in dat wij u informeren over het doel waarmee wij deze gegevens van u opslaan.

Het doel betreft:

  • Registratie van verhuringen
  • Registratie van betalingen voor aankopen, verhuringen of vergoedingen
  • Registratie van NAW-gegevens, telefoonnummer en emailadres ten behoeve van de vrijwilligers- c.q. medewerkersadministratie
  • Registratie van NAW-gegevens, emailadres en bankrekening van particulieren of bedrijven genoemd ‘vriend van Hoogerzael’ welke zich hebben aangemeld als donateur van de stichting.

Het bestuur verklaart dat wij deze gegevens uitsluitend verzamelen voor het hierboven opgegeven doel. Wij zullen deze gegevens onder geen beding delen met personen of instanties buiten onze stichting.

Het bestuur verklaart uw recht op privacy. In gevallen waarin uw toestemming is vereist, vragen wij deze vooraf. Wij zullen wij uw gegevens niet zonder uw toestemming bewaren.

Het bestuur erkent uw wettelijk recht om deze persoonsgegevens uit onze administratie in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Op uw verzoek zullen wij daaraan gehoor geven.

Het bestuur verklaart dat zonder toestemming van de ouders, minderjarige kinderen niet geheel herkenbaar in beeld (foto of video) verschijnen tenzij op de achtergrond of in kort bewegend beeld.

Indien een ouder meent dat haar of zijn kind ten onrechte herkenbaar in beeld wordt gebracht zal het bestuur de bedoelde afbeelding op eerste verzoek van de ouder verwijderen.