Uit de brand!

We hebben deze keer goed nieuws te melden!

Met dank aan inzet van veel vrijwilligers is de brandschade in het Paviljoen grotendeels opgeruimd. Er zijn rijplaten gelegd voor de vrachtauto’s die in de komende tijd op het terrein nodig zijn. De inventaris die we konden behouden, is opgeslagen in een container die op vrijdag de 27e is geplaatst. Het Paviljoen is grotendeels leeggeruimd en staat te wachten op professionele schoonmaak en herstel door de aannemer.

Er is en er wordt hard gewerkt!

We zijn als bestuur erg tevreden over de manier waarop er wordt samengewerkt en met ons wordt meegedacht. Op deze plaats willen we speciaal Bert Metselaar en Gertjan van Ginderen bedanken, die zich bijoznder hebben ingezet om dit resultaat te bereiken. Hulde! Natuurlijk ook dank aan iedereen die ons heeft geholpen. Niet alleen onze eigen vrijwilligers, maar zeker ook de werkploeg van Recalssering Nederland die op vrijdag schoonschip heeft gemaakt.

   

 

Ook dank aan ’s Heeren Loo, die de kas op hun locatie Overwater aan ons beschikbaar hebben gesteld om plantjes voor te zaaien en op te kweken voor de schooltuintjes en de Plantjesmarkt.

Al met al verwachten we in het voorjaar weer helemaal uit de brand te zijn. Met een vernieuwd paviljoen en met nieuwe energie. Bij dat alles blijft de inzet van onze vrijwilligers hoog nodig. En die wordt zeer gewaardeerd!

Doneren

Wij krijgen ook veel vragen van mensen die graag financiële ondersteuning willen geven. Ook hier zijn wij erg dankbaar voor.

Dat kan op onze bankrekening  NL90 RABO 01 20 28 92 02 (Graag met “gift Brand” en eventueel wie er doneert.)

Of via onze QR code:

Op een later moment willen we u graag op een gepaste manier bedanken.

*Foto’s Scheldebode / Annemarie van de Vreugde